Затвори

“212“ ЕООД – търговско дружество със седалище и адрес на управление:
България, гр.София 1000, ул. Бистрица 9, офис 6
ЕИК 201439689

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

За нас защитата на Вашите лични данни е изключително важно и отговорно задължение.

Всички предоставени от Вас лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие на Закона за защита на личните данни и установените етични норми. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите, за които са събрани и няма да бъда предоставяни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен когато със специален закон е предвидено друго.

Интернет страницата www.swissboutique.bg се притежава и управлява от “212“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и установените етични норми.

Събираме и обработваме Вашите лични данни, за да имаме възможността да Ви предоставим високо качество на обслужване, което очаквате от нас.

Какви лични данни обработваме?

За да направите поръчка на нашия сайт www.swissboutique.bg е нужно да се регистрирате. При регистрация вие ни предоставяте имена, email, телефонен номер, дата на регистрация, адрес за доставка и история на покупките. Вие предоставяте тези данни доброволно. Те са ни нужни, за да можем да изпълним Вашите поръчки възможно най-бързо и качествено.

Всички останали данни, като брой посещения, използван браузър и време прекарано на сайта и тн. се събират анонимно и по никакъв начин не могат да бъдат свързани с техния източник.

Вашите права

Можете да получите информация, какви Ваши лични данни използваме по всяко време, чрез автоматизирания ни отчет в секцията GDPR отчет.

Можете да поискате коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, като се свържете с нашия оторизиран администратор на лични данни.

Можете да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации.

Описаните тук указанията за защита на личните Ви данни важат само за нашата уеб страница. Използвайки някой от тези линкове, вие попадате на чужда страница, с чиито правила е нужно да се запознаете.

Линкове към други уеб страници

При работата ни, на нашия сайт, ние използваме Google Analytics, Google Adwords, Facebook plug-in, Twitter, Mailchimp, които също използват биксвитки, които не попадат под нашия контрол. За да се запознаете с техните методи за защита на личните Ви данни, моля посетете официалните им страници.

Повече информация

„212” ЕООД
гр.София 1000, ул. Бистрица 9, офис 6
e-mail: office@swissboutique.bg
тел.:+359 885 812 427

Декларация за защита на личните данни при издаване на Клубна карта Swiss Boutique

За нас защитата на Вашите лични данни е изключително важно и отговорно задължение.

Всички предоставени от Вас лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие на Закона за защита на личните данни и установените етични норми. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите, за които са събрани и няма да бъда предоставяни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен когато със специален закон е предвидено друго.

В следващите редове ще Ви информираме за личните данни, които са ни необходими за издаването и поддържането на Клубна карта Swiss Boutique.

Дефиниране на понятията

Лични данни – лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Това са Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, които използвате, като наш контрагент.

За услугата Клубна карта Swiss Boutique

Основни услуги – на всички клиенти направили определен брой покупки в магазините ни Swiss Boutique, предлагаме клубна карта. При съгласие от Ваша страна, всяка следваща покупка се регистрира по картата Ви.

Клиентски акаунт – издаването на клубна карта Swiss Boutique се изразява в създаването на регистрация в нашата търговска система. За целта предоставяте следните данни – имена, email, телефонен номер, дата на регистрация.

Допълнителни услуги

Реклама – всяко изявление при упражняването на търговска дейност, стопанска дейност и т.н. с цел стимулиране на продажбата на стоки или извършването на услуги, вкл. на недвижими вещи, права и задължения. Нашата реклама обхваща собствени продукти, стоки или услуги. Информационните канали, които използваме са: email, информационен бюлетин, Facebook, Adwords, Twitter, Instagram, рекламни листовки, медийна реклама и др.

Покани за покупка и специални оферти – ние използваме Вашите лични данни, предимно имейл адреси, за изпращане на оферти, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. След изпращане офертите се анонимизират и по никакъв начин не могат за бъдат свързани с техния адресат.

Кампании – периодично организираме кампании, предназначени за нашите лоялни клиенти. Информация за тях ще получите от нашата реклама.

Проучване на пазара

Чрез този тип проучвания събираме емпирични данни, които ни помагат да оптимизираме дейността си и да Ви предоставим точната услуга. Фокусираме се върху определен периметър от теми, например свързани с демографското развитие, консуматорските навици или използването на медии. За целта събираме лични данни, които анонимизираме предварително за защита на нашите клиенти, така че обработката на данните в никакъв случай да не води към личността на нашите клиенти.

Обработка на лични данни за целите на Клубна карта Swiss Boutique

При регистрация, Вие ни предоставяте следните лични данни:

 • име и фамилия
 • email
 • дата на регистрация
 • телефонен номер

Това са минимума данни, необходими за изпълнението на договора по издаване на клубна карта. С регистрирането на карта, вие получавате номер на клиентската карта, с който се идентифицират Вашите лични данни, тъй като този номер дава възможност за категорично идентифициране на Вашата самоличност. Важно е да знаете, че личните Ви данни не са видими за служителите на „212” ЕООД. Достъп имат само оторизираните ни оператори на лични данни. На телефонния номер и email можете да получите от нас информационни и рекламни съобщения.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

Корекция и/или заличаване на Вашите лични данни, може да заявите на:
e-mail: office@swissboutique.bg
тел.:+359 885 812 427

Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама

Неперсонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, и кампании, са необходими следните лични данни:

 • име
 • имейл адрес

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на неперсонализирана реклама.

Персонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди и кампании , които отговарят на Вашите лични интереси, ние анализираме Вашето покупателно поведение, Вашето участие в нашите рекламни акции и Вашето потребителско поведение при ползване на нашите електронни медии. За целта е необходимо да обработим следните лични данни:

 • име и фамилия
 • email

За да изпращаме само новини, които съответстват на интересите Ви, ние трябва да персонализираме Вашите данни. За целта ние анализираме следните данни:

 • име и фамилия, пол.
 • Данни за покупателно поведение – продукти, продуктова категория, използване на предложения и кампании при закупуването на стоки/продукти, класификация в категории с критерии, продължителност на посещението и констатация на сходство с други наши клиенти по критерии.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на персонализирана реклама.

Обработка на лични данни за целите на персонализирана оценка на данни

Ако сте ни дали Вашето съгласие за това, ние ще оценим Вашето потребителско поведение чрез автоматична обработка на Вашите лични данни за Вашето покупателно поведение. Ще запазим Вашата информация относно покупателното Ви поведение и ще я свържем с Вашата личност. Чрез тази обработка на данни искаме да насочим нашите услуги към Вашите интереси и да ги оптимизираме за Вас. Отново ще Ви уверим, че всички лични данни са криптирани и не са достъпни за служителите на „212” ЕООД, а само за нашите администратори на лични данни.

За целта оценяваме следните данни:

 • име и фамилия, пол.
 • Данни за покупателно поведение – продукти, продуктова категория, използване на предложения и кампании при закупуването на стоки/продукти, класификация в категории с критерии, продължителност на посещението и констатация на сходство с други наши клиенти по критерии.

Обработката на данните е въз основа на чл. 22, ал. 2, буква „в“, чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за персонализирана оценка на данните. По отношение на обработката на тези данни обръщаме внимание на допълнителните права, които имате съгласно точка 10.7.

Обработка на лични данни за целите на проучване на пазара

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на проучване на пазара и мненията. При това Вашите данни се анонимизират, използват се само от нас за статистически цели и в нито един момент не могат да бъдат свързани с Вас. Можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данните занапред.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните.

Използване на услуги на лица, обработващи лични данни / обработка на данни в страни извън Европейското икономическо пространство

„212” ЕООД използва услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване на Вашите данни във връзка с Клубна карта Swiss Boutique. Обработващите лични данни обработват данните по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до Вашите данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която Вие сте се съгласили с обработката и използването на данните.

Ако „212” ЕООД избере за доставчици на услуги лица, обработващи лични данни, в страни като САЩ или в страни от Европейското икономическо пространство, те са подчинени на закон за защита на данните, който принципно не защитава личните данни в същата степен, както в страните членки на Европейския съюз. Ако Вашите данни се обработват в страна, която няма признато високо ниво на защита на данните като Европейския съюз, „212” ЕООД гарантира адекватната защита на Вашите лични данни чрез договорни разпоредби или други признати инструменти.

Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

Сигурност на данните

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, като например клиентски акаунт, формуляр за контакт интернет страница. След това дадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите.

Вашите права

Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл с свободен текст на office@swissboutique.bg

Право на корекция

Ако Вашите данни са неправилни или са променени, можете по всяко време да ги коригирате на office@swissboutique.bg

Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на данните. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко на на office@swissboutique.bg. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение.

Право на преносимост на данните (от 25.05.2018 г.)

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Допълнително обръщаме внимание на това, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, изпълнението на договора за клубна карта и осъществяването на програмите за клиенти може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно.

Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране

По отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.

Право на жалба

При оплаквания се обърнете към посоченото лице за контакт. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Преглед на целите на обработка на данни за услугите на Клубна карта Swiss Boutique

За изпълнението на договора и използването на клиентския акаунт, при попълване на заявление на хартия е абсолютно необходимо да получим от Вас име и фамилия, адрес, имейл, телефонен номер и рождена дата.

За да можем да се обърнем към Вас с реклама, ни е необходимо Вашето име и фамилия и имейл адрес.

Освен това ние обработваме Вашите основни и потребителски данни за подобряване на нашите продукти, стоки и услуги и при това класифицираме Вашия интерес към нашите продукти, стоки и услуги и въз основа на това ще Ви изпратим информация и предложения, съобразени с Вас.

Вашите лични данни се обработват също и за целите на проучването на пазара. Но това се прави едва след пълна анонимизация. По този начин при оценката липсва каквато и да било персонификация. Няма възможност да се стигне до заключение за Вашата личност.

preloader Top